Wat is het Landelijk Schakelpunt?

De gezondheidscentra van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Over het LSP, ook wel EPD of elektronisch patiëntendossier genoemd, is de laatste tijd veel verwarring en discussie ontstaan.

In grote delen van Nederland werd al via andere systemen informatie uitgewisseld tussen huisartsen en huisartsenposten. Maar die systemen zijn onvoldoende veilig en niet voorbereid op de toekomst. Bovendien konden patiënten niet aangeven dat ze wel of niet wilden dat hun patiëntgegevens uitgewisseld werden.

Waarom een Landelijk Schakelpunt?

Een ziekte, blessure of ongeval komt vaak onverwacht. U kunt dan terechtkomen bij een onbekende huisarts op de huisartsenpost. In dat geval is het belangrijk dat die huisarts uw medische gegevens kan raadplegen. Daarmee is betere zorg mogelijk en kunnen medische fouten worden voorkomen.

Voorwaarde hiervoor is wel dat uw medische gegevens volledig en betrouwbaar zijn, want onvolledige en verkeerde gegevens kunnen juist tot medische fouten leiden.

Het Landelijk Schakelpunt is op dit moment het veiligst en het meest geschikt voor de toekomst. Het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle eisen die de overheid en toezichthouders stellen aan de uitwisseling van medische gegevens. Ook de systemen van huisartsen en zorgverleners die met het Landelijk Schakelpunt willen werken moeten aan dezelfde strenge eisen voldoen.

Hoe werkt het LSP?

Het LSP is een landelijk infrastructuur waar regionale schotten in geplaatst zijn. Dit betekent dat een zorgverlener alleen gegevens kan uitwisselen binnen de regio waarin die werkzaam is. In de praktijk betekent dit dat op het moment dat u in Amsterdam een huisartsenpost bezoekt, er, als dat nodig is, met behulp van het Landelijk Schakelpunt een samenvatting van uw medisch dossier verstuurd wordt naar de huisarts op die huisartsenpost.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database waarin medische gegevens worden bewaard, maar zorgt alleen voor het uitwisselen van medische gegevens.

In Amsterdam is uitwisseling tussen gezondheidscentra en huisartsenposten nu nog niet mogelijk. Zodra het technisch wel kan willen de Amsterdamse gezondheidscentra de uitwisseling met de huisartsenposten snel regelen.

Wat kunt u kiezen?

Wilt u niet dat uw medische gegevens uitgewisseld kunnen worden, dan hoeft u niets te doen. Wilt u wel dat er in de toekomst een samenvatting van uw medisch dossier uitgewisseld kan worden, dan moet u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Dit kan bij uw huisarts, door het ondertekenen van het toestemmingsformulier, maar ook via de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Als in de toekomst ook andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld specialisten in een ziekenhuis) een samenvatting van uw medisch dossier willen inzien, dan zullen wij u daarover informeren in ons centrum en op onze website. U kunt naar aanleiding hiervan altijd uw toestemming weer intrekken.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Wij houden u op de hoogte via onze website en de wachtkamer schermen. Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen huisarts om toelichting vragen.