Jaarlijks vragen wij patiënten naar hun ervaringen met onze zorg en service. Zomer  2012 vroegen wij patiënten een digitale enquête in te vullen. Hieruit blijkt dat de waardering zeer hoog is. Als gezondheidscentrum ontvingen wij in 2012 als rapportcijfer een 9,8. Wij blijven aan u vragen of uw tevredenheid verandert en stellen het zeer op prijs wanneer u meewerkt.