In 2012 ontvingen we een 9,8 als waarderingscijfer. Hier zijn we erg blij mee, maar we willen natuurlijk altijd beter. Meerdere patiënten gaven aan onvoldoende informatie over het centrum te hebben. Uit nader onderzoek bleek veel informatie niet meer te kloppen en/of niet eenduidig te worden gegeven via de verschillende informatiebronnen (folder, website, scherm in de wachtkamer).

Onze inzet zal zijn om in 2014 actuele en eenduidige informatie te verstrekken over het gezondheidscentrum.