Sinds 2012 draagt het gezondheidscentrum het kwaliteitslabel Door cliënten bekeken.

Patiënten zijn gevraagd om hun ervaringen met ons centrum met ons te delen. Patiënten kregen hiervoor een vragenlijst uitgereikt die zij thuis invulden. De uitkomsten hiervan en de beoogde verbeterplannen werden daarna besproken in spiegelgesprekken. Dit spiegelgesprek is een krachtig middel waarin wij, zorgverleners, toehoorder waren terwijl patiënten hun meningen en ervaringen met het centrum bespraken.

Wij menen hiermee een eerste stap in de goede richting te hebben gemaakt. Maar wij realiseren ons dat het altijd beter kan. Mocht u verbetertips hebben laat het ons dan weten via het digitale formulier onder ‘Tips?”.